Thursday, April 8, 2010

Al-Insyiqaaq (Terbelah)

Dengan menyebut nama ALLAh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1. Apabila langit terbelah.
2. dan
patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
3. dan apabila bumi diratakan
4. dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong
5. dan patuh kepada Tuhannya , dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya)
6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuiNYa.
7. adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya
8. maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah
9. dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman)dengan gembira
10. adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang
11. maka dia akan berteriak : "celakalah aku"
12. dan dia akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)
13. sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira dikalangan kaumnya (yang sama-sama kafir)
14. sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya)
15. (bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya
16. maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah diwaktu senja
17. dan dengan malam dan apa yang diselubunginya
18. dan dengan bulan apabila jadi purnama
19. sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)
20. mengapa mereka tidak mahu beriman?
21. dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud
22. bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya)
23. padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka)
24. maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih
25. tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ptus-putusnya.


Benarlah kata ALLAh Yang Maha Agung..

No comments:

Post a Comment