Monday, October 18, 2010

hadith

Hadith Ibn Umar Radhiyallahu ‘anhuma, 'Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar di atas kesakitan yang timbul akibat pergaulan itu, adalah lebih baik daripada seorang mukin yang tidak bercampur gaul dengan orang ramai dan tidak sabar di atas kesakitan akibat pergaulan itu' (Al-Tirmidhi 2507, Ibn Majah 4032)